Giới thiệu ấn phẩn: Tạp chí Thông tin Khoa học pháp lý

Để phục vụ công tác truyền thông về các kết quả nghiên cứu, ứng dụng và tuyên truyền phổ biến pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật Thái Nguyên, cũng như công tác hỗ trợ đào tạo cho sinh viên ngành Luật tại trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Thái Nguyên quyết định thành lập Ban Biên tập Tạp chí Thông tin Khoa học Pháp lý

     

       Để phục vụ công tác truyền thông về các kết quả nghiên cứu, ứng dụng và tuyên truyền phổ biến pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật Thái Nguyên, cũng như công tác hỗ trợ đào tạo cho sinh viên ngành Luật tại trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Thái Nguyên quyết định thành lập Ban Biên tập Tạp chí Thông tin Khoa học Pháp lý (của Trung tâm) do TS Lê Quang Dực làm Tổng biên tập, Tạp chí đã được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cấp Giấy phép xuất bản số 202/GPXBBT ngày 16 tháng 3 năm 2016. 

       

     Đây là ấn phẩm mang tính thông tin (Bản tin) được xuất bản định kỳ 2 tháng một số và các số chuyên khảo. Tạp chí sẽ là nơi đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng mới nhất về các kết quả nghiên cứu khoa học Luật, ứng dụng luật và các vụ án vụ việc do cán bộ, cộng tác viên và đối tác của Trung tâm công bố. Ban biên tập hy vọng với sự yêu mến của độc giả quan tâm ấn phẩn sẽ ngày càng lớn mạnh.

     Trung tâm xin trân trọng giới thiệu số đầu tiên xuất bản để bạn đọc theo dõi.

BBT