Giới thiệu bài thơ: Tôi yêu Luật

Trên facebook của "Chúng tôi là những sinh viên Luật" có một bài thơ thấm đượm tình yêu với nghề luật, cảm giác trào dâng nồng cháy...bạn đó có tên là "AD"; chúng tôi xin giới thiệu đến độc giả bài thơ này của bạn ấy...

TÔI YÊU LUẬT
Tôi yêu luật vì tôi yêu sự thật
Yêu lẽ phải, yêu sáng tỏ trắng đen
Yêu cán cân bên hình ảnh ngọn đèn
yêu chân lý đã thành tên đất nước

Tôi yêu luật vì tôi yêu dân
Yêu chính gia đình tôi, yêu những kiếp nông bần
Yêu hạnh phúc có từ xa xưa lắm
Những đứa trẻ thơ bên mái ấm quây quần

Tôi yêu luật vì tôi ghét ác nhân
Ghét kẻ tham lam, kẻ nịnh thần hối lộ
Ghét sự bất công và đời bao cảnh ngộ,
Chết vì án oan vì thiên lệch chẳng bằng

Tôi yêu luật vì ghét thói lăng nhăng
Ghét kẻ tiền to mua được thằng quyền lớn
Ghét những kẻ giết người không man rợn,
Để lệ mắt ai rơi đọng lại nỗi tủi hờn

Tôi yêu luật vì tôi yêu giang sơn
Yêu quê hương yêu những gì là lẽ sống
Yêu tất cả trái tim luôn đời mở rộng
Tôi yêu vì tôi yêu luật....thế thôi

 

Các bài mới