Khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội XII của Đảng

Chuẩn bị tốt công tác truyền thông chính thức của Đảng ra công chúng, nhân dịp Đại hội XII của Đảng, sáng 18 tháng 01 năm 2016 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã diễn ra Lễ Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội và họp báo về Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Dự Lễ khai trương và chủ trì họp báo có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí Ủy viên T. Ư Đảng: Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư; Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư; Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; các đồng chí: Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng T.Ư; Trương Minh Tuấn, Thứ Trưởng Thông tin và Truyền thông; các đồng chí lãnh và thành viên Trung tâm Báo chí Đại hội; 13 đại diện cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam; 300 phóng viên trong nước và quốc tế.

Phát biểu ý kiến tại họp báo, đồng chí Đinh Thế Huynh cho biết Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 28-1-2016. Đây là Đại hội thường kỳ, năm năm tổ chức một lần. Đại hội đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới đất nước; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong năm năm tới.

Chủ đề của Đại hội là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấu đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội sẽ thảo luận, thông qua: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; các báo cáo: đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2016-2020; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; tổng kết thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi (nếu có); việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII. Dự Đại hội có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên trong toàn Đảng.

                                                                                 Ảnh: TRẦN HẢI

Theo đồng chí Đinh Thế Huynh, công tác chuẩn bị Đại hội đã hoàn tất. Nhân dịp này, Đảng ta đã có thư thông báo chính thức về việc tổ chức Đại hội tới các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế; mời Đoàn Ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam dự phiên khai mạc và bế mạc Đại hội.

Các đồng chí chủ trì họp báo đã thông báo, trao đổi với phóng viên về quá trình chuẩn bị văn kiện và những nội dung cơ bản trong văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; về số lượng, chất lượng, trình độ học vấn chuyên môn, lý luận chính trị,… của đại biểu dự Đại hội XII; về kết quả, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta...

Trả lời các câu hỏi của phóng viên trong nước và quốc tế, các đồng chí chủ trì họp báo giới thiệu, phân tích sâu những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Văn kiện trình Đại hội XII; những vấn đề chính mà đông đảo các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến, những nội dung được tiếp thu bổ sung, chỉnh sửa vào dự thảo Văn kiện Đại hội; về quy chế làm việc và công tác nhân sự của Đại hội,vv.

Được biết, có hơn 650 nhà báo trong nước và gần 120 nhà báo quốc tế đăng ký hoạt động tại Trung tâm Báo chí để đưa tin về Đại hội. Hiện nay đã có 156 tổ chức quốc tế, chính đảng gửi thư, điện chúc mừng Đại hội XII của Đảng.

Theo Báo nhân dân điện tử của Đảng