Quốc hội quyết định phê chuẩn chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao - Điểm mới của Hiến pháp 2013

So với các bản Hiến pháp Việt Nam trước đây thì hiến pháp 2013 có điểm mới đặc biệt trong chế định Tòa án. Theo HP Tòa án được xác định là cơ quan thực hành quyền tư pháp có nhiệm vu bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người...tòa án phải được độc lập, nhưng phải đặt trong nguyên lý kiểm soát quyền lực phổ quát trên thế giới đang thực hiện. Với tinh thần đó việc cơ quan quyền lực cao nhất (Quốc hội) phê chuẩn chức danh Thẩm phán tòa án tối cao đã nâng cao vị thế của thẩm phán...


          Tin nóng từ diễn đàn Quốc hội, thực hiện quy định của Hiến pháp 2013 và Luật tổ chức Tòa án nhân dân chiều 24/6, Chánh án Trương Hòa Bình đã trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 15 thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, trong đó có 4 ứng viên nữ. Điểm đặc biệt lần này là các ứng viên được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm không phải chỉ có nguồn thuần nhất, truyền thống từ ngành tòa án - thạo nghề xét xử mà còn có thể từ nhiều nguồn, miễn sao ứng viên đủ tâm, đủ tầm, đủ tài cho chức danh Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. Theo đó có:  các ứng viên ngoài ngành; Ứng viên nữ gồm các bà Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp (Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp giới thiệu); Đào Thị Xuân Lan, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 13 (Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu); Nguyễn Thị Hoàng Anh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Đức (Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao giới thiệu).

       Trong 15 ứng viên do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hoà Bình đề xuất có 5 người là Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đương nhiệm, thành viên đương nhiên của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; 3 người không công tác trong các tòa án nhân dân và 7 người là nguồn nhân sự trong các tòa án nhân dân. Theo đề nghị của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với 15 người này.

      Với việc Quốc hội trực tiếp phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao vị thế của bản thân ngành tòa án và các thẩm phán được nâng cao, là người thay mặt cho ý chí nhân dân thực hiện quyền tư pháp. Vị thế của các thẩm phán được độc lập hơn, ý thức trách nhiệm của các thẩm phán trước công việc cũng được đặt lên tầm mới....

      Dự kiến sáng 26/6 Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa.

PV điểm luận