THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ:

- Văn phòng Trung tâm: Phòng 111 - Nhà Hiệu bộ trường Đại học Khoa học

- Văn phòng giao dịch: Số 477 đường Thống Nhất, TP. Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3904.312

Email: trungtamnctvpl@tnus.edu.vn