Giới thiệu ấn phẩn: Tạp chí Thông tin Khoa học pháp lý

Để phục vụ công tác truyền thông về các kết quả nghiên cứu, ứng dụng và tuyên

chi tiết

Một số vấn đề lớn, còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi)

Luật tố tụng hành chính năm 2010 đã đi vào đời sống, như một công cụ hữu hiêu để

chi tiết

Nâng cao năng lực tranh tụng tại phiên tòa hình sự cho Kiểm sát viên

Thực tiễn cho thấy, bên cạnh những KSV thể hiện rất tốt vai trò thực hành quyền công tố nhà

chi tiết

Bàn về Trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong pháp luật hình sự Việt Nam

Trong điều kiện hiện nay, Việt Nam muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động phòng, chống tội phạm,

chi tiết

Loading...