THÔNG TIN VIỆC LÀM TUẦN QUA

.

          Trong tuần qua, các tỉnh miền núi phía Bắc tuyển dụng công chức, viên chức khá nhiều, tập trung chủ yếu ở các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Thái Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Nam Định, Tuyên Quang…

          Tại Nam Định:

          1. UBND huyện Trực Ninh cần tuyển 45 công chức, thời gian tuyển từ ngày 3/11 đến 3/12/2014.

          2. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nam Định cần tuyển 28 viên chức là giáo viên, chuyên viên, kế toán, huấn luyện viên… cho các đơn vị trực thuộc. Thời gian tuyển từ ngày 28/10 đến 16/11/2014.
          Tại Hà Nội, ĐH Kinh Tế - ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển dụng 12 cán bộ cho các vị trí giảng viên, cán bộ quản lý các khoa, bộ môn; yêu cầu có trình độ thạc sỹ trở lên. Tuyển dụng thường xuyên, ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm.
          Tại Tuyên Quang, UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tuyển dụng 20 công chức cho các chức danh địa chính, kế toán, tư pháp - hộ tịch; thời gian nộp hồ sơ từ ngày 3/11 đến 3/12/2014.
          Tại Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh cần tuyển 62 viên chức cho các đơn vị trực thuộc; thời gian nộp hồ sơ từ ngày 24/11 đến 28/11/2014.

           Tại Phú thọ, Đại học Hùng Vương cần tuyển 21 cán bộ, giảng viên; thời gian nộp hồ sơ từ ngày 17/11 đến 18/11/2014; yêu cầu tốt nghiệp đại học loại khá trở lên.

          Tại Thái Nguyên, Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên cần tuyển 04 chuyên viên (Chuyên viên Tổng hợp, Chuyên viên Đại diện các KCN, Chuyên viên Quản lý an toàn lao động, Chuyên viên Quản lý Doanh Nghiệp); thời gian nộp hồ sơ từ ngày 03/11 đến 03/12/2014.

          Ngoài ra còn rất nhiều thông tin về việc làm tại các địa phương như Quảng Ninh, Thái Bình, Hà nội… được cập nhật thường xuyên dành cho các bạn quan tâm và có nhu cầu tìm việc làm. Để tìm hiểu thông tin chi tiết, các bạn có thể xem tại Website: ccls.tnus.edu.vn chuyên mục Thông tin việc làm hoặc liên hệ trực tiếp với bộ phận việc làm.

Thực hiện: Ánh Nguyệt