Thông báo đăng ký thông tin việc làm hướng nghiệp của sinh viên

Để tạo điều kiện cho sinh viên ra trường tiếp cận thông tin việc làm, tìm kiếm cơ hội việc làm đúng ngành nghề, có định hướng sự nghiệp cá nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học thông báo đến toàn thể sinh viên các khóa của trường Đại học Khoa học (các ngành nghề, các loại hình đào tạo) nội dung đăng ký thông tin việc làm cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng:  Là sinh viên các khóa của Trường Đại học Khoa học và các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên đã ra trường đang tìm kiếm cơ hội việc làm (trong và ngoài nước); các ngành nghề, các loại hình đào tạo hoặc sinh viên đang học có nhu cầu việc làm để tăng thêm thu nhập được tự nguyện đăng ký miễn phí.

2. Quyền lợi khi đăng ký thông tin việc làm: Người đã đăng ký thông tin việc làm tại Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn pháp luật có các quyền lợi:

+  Được thông báo giới thiệu về cơ hội việc làm, định hướng nghề nghiệp phù hợp với nguyện vọng của cá nhân;

+ Được thông báo về thông tin tuyển dụng của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp... mà Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn pháp luật có thông tin biết để lựa chọn.

+ Được hướng dẫn đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức, học các loại hình chứng chỉ đáp ứng các yêu cầu và điều kiện của cơ quan tuyển dụng công chức, viên chức, lao động...

+ Được tư vấn pháp luật về lao động việc làm.

4. Địa điểm đăng ký:

Người có nguyện vọng đến đăng ký trực tiếp tại Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn pháp luật tại hai địa chỉ sau:

+ Văn phòng giao dịch Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn pháp luật – Trường Đại học Khoa học; địa điểm tại số nhà 477, đường Thống Nhất (cách UBND phường Tân Lập, TPTN 300m phía Trung tâm Thành phố).

+ Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn pháp luật, địa điểm Văn phòng nhà Hiệu bộ Trường Đại học Khoa học, phòng 111..

Chi tiết nội dung thông báo tải về tại đây